Vukovar

Kratka povijest Vukovara

Vukovar je grad na rijeci Dunav,na istoku Hrvatske,u srednjoj Europi,čiji su počeci vezani uz 3000. godinu prije Krista,kada su na Vučedolu(današnjem velikom arheološkom nalazištu) živjeli prvi stanovnici.Prije današnjih stanovnika,koji su se počeli doseljavati u 9 stoljeću naše ere,ovdje su prošli mnogi narodi; između ostalih Kelti,Indoeuropljani,Iliri,Rimljani itd.Ime grada je vezanu uz rijeku Vuku,i u početku je glasilo Vukovo,a mijenjalo se po dolasku novih vladara ili naroda.U desetom stoljeću Hrvatska ulazi u uniju s Ugarskom, sa prevlasti Ugarske što će bitno utjecati na razvoj grada.1231 herceg Koloman dodjeljuje Vukovo status slobodnog kraljevskog grada.1347 ime se mijenja u Walcowar;ime koje je u malo izmjenjenom obliku ostalo i do danas.1526.poslije Mohačke bitke u kojoj je poražena hrvatsko-ugarska vojska poražena od strane vojske Sulejmana Veličanstvenog,grad pada pod tursku vlast pod kojom će biti slijedećih 161 godinu.Na početku tuske vladavine u gradu je bilo pet katoličkih crkvi,jedna džamija i kalvinistička crkva(koja sredinom šesnaestog stoljeća postaje vrlo utjecajna u gradu).Zbog okrutnosti turske vlasti stanovništvo se mijenjalo ili se preobratilo na islam,tako da su Turci postajali većina.Crkve su rušili i koristili njihov građevinski materijal za džamije.1687.godine pod komandom generala Aspremonta Vukovar je oslobođen od turske vlasti.1728.godine grof Küffstein od cara Karla šestog dobio je vukovarski veleposjed kao zamjenu za posjed Dioszeg u Mađarskoj.1736. vukovarski veleposjed od njega kupuje Filip von Eltz,knez i nadbiskup u Mainzu za 175000 rajnskih guldena,čime je Eltz nagrađen od strane cara za zasluge u ratu.Grofovija Eltz je vladala od 1736. do 1945.Škole su od osamnaestog stoljeća vodili uglavnom franjevci,koji su osnivali osnovne škole ,i studij filozofije u franjevačkom samostanu.U gradu postojale i grčko-istočna konfesionalna škola koju je osnovala srpska pravoslavna crkva,i židovska pučka škola u kojoj je nastava bila na njemačkom i hrvatskom.Početkom dvadesetog stoljeća u gradu jača komunistički pokret,koji dobija veliku potporu u Vukovaru. Poslije drugog svjetskog rata komunistička vlast nacionalizira svu privatnu imovinu,pa tako i od Jana Bate,češkog industrijalca,tvornicu gume i obuće,koju je osnovao tridesetih,godina dvadesetog stoljeća.Ta tvornica je bila razlog doseljavanja(kako nasilnog tako i dobrovoljnog)ljudi iz raznih krajeva,većinom pasivnih,kao što su Bosna,Lika,istočna Srbija,tako da Vukovar sredinom stoljeća postaje većinski doseljenički grad.Grad je i do tada bio vrlo etnički izmješan,a najveće etničke grupe su bile Hrvati,Srbi,Nijemci i Austrijanci(do 1945),Rusini,Mađari,Slovaci,Ukrajinci i drugi.Od 1991-’95 traje rat koji je skoro do temelja uništio grad,i međuljudske i međuetničke odnose.Od 1998,traje obnova građevina,industrije,i odnosa među ljudima.

Povelja hercega Kolomana stanovnicima podgrađa uz tvrđavu Vukovo 1231. „Koloman po milosti božjoj kralj i herceg cijele Slavonije pozdrav i svakom pozdrav i svako dobro.“Brižljivošću mudrih je određeno da se sve ono što se zbiva u vremenu osnaži pismenim svjedočanstvom kako se u njemu ne bi izgubilo.Stoga želimo da dođe svima do znanja da smo našim građanima,koji borave ispod vukovske utvrde,to jest Teutonima,Saksonima,Ugrima i Slavenima,po savjetu i uz pristanak svuh naših kmetova odredili takvu slobodu.Da je svaku parnicu koja nastane među njima,osim prolijevanja,dužan presuđivati njihov načelnik kojeg će sami postavljati.A prolijevanje krvi ne može suditi sam,nego zajedno sa zapovjednikom utvrde,s kojim neka zajedno donosi presudu.Određujemo također da su od svakog dvora dužni davati,pošto prođu tri godine,polovicu fertona godišnje,i to tako da na blagdan sv.Jurja plaćaju po tri pondera.Određeno im je,ako netko između njih na samrti,može svoje imanje ostaviti ostaviti kome god hoće.Određijemo im također da nitko ne može nikoga iz njihova mjesta svezana ili okovana izvući,ako prije toga nije osuđen.Osim toga,da ne bi bilo u čemu oskudijevali,predali smo im čitavo zemljište same utvrde koja se zove T.da na njemu stanuju i šumu na tom zemljištu koja se zove T.iz koje smo im dopustili da uzimaju drvo za izgradnju domova i dovršenje kuća.Dopustili smo im također slobodno ribarenje na Dunavu i rijeci Vuki.Određujemo također,ako tko hoće neka slobodno kad uzthjedne iseli,pošto proda sve stvari i kuće.Dodajemo da se nijedna parnica između njih ne presudi na dvoboj.A da se naša odredba ne može opozvati,po savjetu i uz pristanak naših kmetova smo zapovijedili da se ova isprava potvrdi zaštitom našeg pečata.A tu su prisutni naši kmetovi:ban Jula i njegov sin,drugi Jula,magister naših tavernika,Nikola zaladski,Opoj šomođski,Petar vukovski,Juraj baranjski,župani i mnogi drugi.Dano rukom magistra File,našeg notara,godine od utjelovljenja Gospodnjeg 1231.“

Leopold Ružička-nobelovac iz Vukovara Prvi hrvatski nobelovac Leopold Ružička rodio se u obrtničkoj obitelji,u Vukovaru 13.09.1887.Obiteljsko ime Ružička potječe od predjeda,češkog krojača. Završeva studij kemije 1910. u Švicarskoj u kojoj i kasnije radi.Radi u Zürichu,Genevi i Utrechtu,pa ponovo u Zürichu gdje ostaje do kraja života.Glavna područja njegovog rada su:veliki prsternovi,viši terpeni ili politerpeni i spolni hormoni.Sa suradnicima je do 1960. objavio 580 radova.U svom radu se tijesno oslanjao na kemijsku i farmaceutsku industriju.Nobelovu nagradu je dobio 1939.godine za svoj rad na polimetilenima i višim terpenima.Za svoj rad je primio brojna priznanja iz cijelog svijeta;osam počasnih doktorata,članstvo sedamnaest znanstvenih akademija,brojne povelje,plakete i priznanja stručnih društava.1940. je izabran za počasnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,počasnog doktora Hrvatskog sveučilišta.Iste godine je proglašen i počasnim građaninom Vukovara.Tijekom drugog svjetskog rata aktivno je pomagao antifašističku borbu. Umro je u Züichu u 90. godini , 26. 09. 1976.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: