Sponzor

Nećemo skrivati ni od koga da imamo nekoliko projekta, potreba kojima je potrebna pored duhovne i financijska potpora, sponzorstvo. Trenutno radimo na tome da ove potrebe na jednoj internet stranici prikažemo. Hvala na razumijevanju i strpjenju. Dotle sa svim pitanjima pišite nam na adresu: epcagapevukovar@gmail.com ili našem pastoru na laciandkeri@gmail.com

Hvala

NAS BROJ KUNSKOG RACUNA U SLAVONSKOJ BANCI JE:

2393000- 1102154579

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: