Božićni paketići

Kao svake godine i ove godine smo bili blagoslovjeni da možemo podijeliti poklone djeci u našem gradu. Poklone dobijamo od organizacije “Samaritans Purse” i mi ih dijelimo u skladu sa kratkom porukom i predstavom o Božiću, o Evanđelju. Slava BOGu uspjeli smo malo više od 1500 poklon paketića podijeliti i u istom podijeliti stvarnu poruku Božića o stvarnom poklonu ISUSU KRISTU.

Na dnu ćete vidjeti nekoliko slika.

Andrej Edelinski the Roman Soldier

Andrej Edelinski kao rimski vojnik.

Aca Davidovic as a pastor

Aca Davidović kao pastor.

Danica Savurdić as the wise man

Danica Savurdić kao mudrac.

Milica Davidović as a traveler

Milica Davidović kao putnik.

Ivana Kokorić as a child who seeks after Jesus

Ivana Kokorić kao dijete koje traži Isusa.

I još nekoliko slika o podjeli poklona…

Ružica i Esy

jedan dio grupe

isporuka paketića

Sreto glavni i odgovorni za grijanje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: